บทความที่ได้รับความนิยม

วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

การตรวจขั้นของรุ่นเราครับ

ได้รับการประสารงานจากเพื่อนสมาชิกของเรา เรื่องการตรวจขั้นของรุ่น
ตรวจเอกสารวันที่ 7 มีนาคม 2554 (เตรียมเอกสารตามนี้ครับ)


ตรวจขั้น 10 มีนาคม 2554  สถานที่ รร.เทศบาล 7 อ.เมือง จ.ลำปาง
แผนที่นะครับวันตรวจขั้นอย่าลืมเสื้อรุ่นนะครับ จะใช้ตอนงานกลางคืนครับ

3 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ21 กุมภาพันธ์ 2554 18:42

  ๑. ให้ทำแผนการสอน
  ๒.แบบตอบคำถาม
  ๓.บันทึกการประชุมกอง
  ๔.ทะเบียนลูกเสือ
  ๕.ใบสมัครลูกเสือ
  ๖.ลส.ต่างๆ
  ๗.เงินลงทะเบียนตรวจขั้น ๕
  ๘.ฯลฯ อันนี้หละสำคัญ

  จาก..หนานใหม่แม่ออกจุสิกข์

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ22 กุมภาพันธ์ 2554 00:32

  เรียนสมาชิค atc 6/2553 ทุกท่าน
  เอกสารท่านที่ไม่ครบ เมื่อท่านไปตรวจขั้นที่ 5 ที่ โรงเรียนเทศบาล 7 กรุณานำปริ้นเตอร์และโน๊ตบุคของท่านพร้อมข้อมูล ตลอดจน เอกสาร ลส.11 แต่ตั้งกองลูกเสือของโรงเรียน ลส.12 แต่งตั้งกองลูกเสือที่ท่านเป็นรองผู้กำกับ และ ลส. 13 ไปด้วยเพื่อความรวดเร็วและ

  ตอบลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ22 กุมภาพันธ์ 2554 23:14

  ตรวจเอกสารพร้อมประชุม วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม เวลา 13.00 o. ใครไม่ว่างเอาเอกสารไปให้ติดต่อเพื่อนรุ่นเดียวกันที่ไปได้
  ตรวจขั้น 5 วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม ตอนเช้าสวนสนาม ตรวจเอกสาร ประชุม

  ตอบลบ